Biografie


Vanuit een persoonlijke fascinatie kwam Pim van Klink op jeugdige leeftijd in een kunstzinnige omgeving terecht. Ondanks verwoede pogingen mislukte een carrière als kunstenaar maar werd hij wel door kunstenaars ingeschakeld bij hun economische problemen. Dit leidde als vanzelf tot het onderwerp waarop hij is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit: welke economische argumenten zijn er voor overheidssubsidiering van kunst.

Op basis hiervan werd hij gevraagd op het ministerie van WVC het kunstbeleid in economische zin te versterken. Na vijf jaar gaf hij gehoor aan de roep uit de sector om datzelfde bij kunstinstellingen te gaan doen.
Mede gebaseerd op deze ervaringen heeft hij zijn theorie over kunsteconomie ontwikkeld waarop hij in 2005 aan de Rijksuniversiteit Groningen is gepromoveerd.

Globaal overzicht activiteiten

 

  • van 1980 tot 1985 op het ministerie van WVC als hoofd financieel economische aangelegenheden van de Directie Kunsten;
  • van 1985 tot 1998 bij de gemeente Groningen, eerst als directeur van de Stadsschouwburg en muziekcentrum De Oosterpoort later als algemeen directeur van de dienst Kunst en Cultuur;
  • van 1992 tot heden als interimmanager en adviseur bij onder andere Rijksdienst Beeldende Kunst, Het Nationale Toneel, Nighttown, Dr.Anton Philipszaal, Residentie Orkest, Academie voor Popcultuur, Nederlands Instituut voor Filmeducatie, Droog Design, Design Academie , Dienst Kunst en Cultuur Rotterdam, Samenwerking Utrechtse Bibliotheken en vele gemeenten;
  • bestuursfuncties bij onder meer het Nederlands Danstheater, Federatie van Kunstenaarsverenigingen, Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, Het Toneel Speelt, Nationaal Popinstituut en twaalf jaar voorzitter van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies.
  • sinds 2008 is hij gasthoogleraar kunsteconomie aan de Universiteit Antwerpen