Kunsteconomie in nieuw perspectief


Op 21 november 2005 promoveert Pim van Klink aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift Kunsteconomie in nieuw perspectief. In dit onderzoek wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen op dit vakgebied in de laatste veertig jaar. De conclusie luidt dat de kunsteconomie tot op heden niet bijzonder succesvol is geweest. Zo hebben economen nog geen sluitende verklaring kunnen vinden voor de overheidssubsidiering van kunst en ook in beleidsadviserende zin spelen kunsteconomen nagenoeg geen rol. Als verklaring voor deze impasse voert Van Klink aan dat tot op heden economen hun gebruikelijke begrippenapparaat loslaten op de kunst in plaats van zich te verdiepen in de bijzondere economische eigenschappen van de kunst.

Van Klink kiest een nieuwe invalshoek voor de kunsteconomie met een bijbehorende centrale vraagstelling. Om dit nieuwe theoretische concept te toetsen wordt het kunstbeleid van de rijksoverheid over de laatste zestig jaar beoordeeld op economische criteria van effectiviteit en efficiëntie. In deze studie wordt aandacht besteed aan alle bewindspersonen voor de kunst van 1945 tot 2005 met de nadruk op de economische aspecten van hun beleid.
Over de hele periode worden trends gesignaleerd die een zeer kritisch oordeel over de effectiviteit van het kunstbeleid met zich meebrengen. Binnen zijn eigen doelstellingen is het Nederlandse kunstbeleid irrationeel en ineffectief. Bovendien kan dat beleid niet begrepen worden vanuit de traditionele economische theorie.

De nieuwe kunsteconomische hypothese is wèl in staat het overheidsgedrag met betrekking tot de kunst te verklaren en kan daarom als uitgangspunt voor beleidsadvisering worden gehanteerd. Vanuit deze optiek wordt vervolgens gekeken naar de efficiëntie van het kunstbeleid en meer in het bijzonder naar de doelmatigheid waarmee subsidies verdeeld worden. De in eigen land veel geroemde cultuurnotasystematiek wordt aan een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onderworpen. Het unieke Nederlandse systeem voor de verdeling van kunstsubsidies is inefficiënter dan het ‘gouvernementele model’ zoals in Duitsland en Frankrijk wordt toegepast en het ‘fondsmodel’ zoals in het Verenigd Koninkrijk functioneert. Op basis van de resultaten van een exploratieve enquête onder kunstmanagers wordt tenslotte aanbevolen het Britse Arts Councilmodel als het meest wenselijke alternatief te beschouwen en nader te onderzoeken.

Pim van Klink: Kunsteconomie in nieuw perspectief is uitgegeven door K’s Concern.

Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel. De verkoopprijs is € 30,-.
U kunt het boek ook via het onderstaande link bestellen. De verzendkosten bedragen € 4,-. Na ontvangst van uw betaling wordt het boek u zo spoedig mogelijk toegezonden.

BESTELLEN