Wat is kunsteconomie?


Meerdere economen hebben de afgelopen jaren hun licht doen schijnen over de kunsten. Dat heeft geleid tot verschillende theorieën die bij kritische beschouwing niet (geheel) houdbaar bleken. Kenmerkende aanpak tot op heden is dat de economen hun modellen als uitgangspunt hanteren om naar de kunst te kijken. De kunst wordt naar de economische mal gemodelleerd.
Pim van Klink heeft voor een andere benadering gekozen. Hij is op zoek gegaan naar de typische verschijnselen in de kunsten en vond een schaarstebegrip dat haaks staat op de traditionele economie. De verklaring hiervoor zoekt hij in de afwijkende economische opstelling van de kunstenaar. Dit vormt het fundament van de kunsteconomie: het denken vanuit de specifieke schaarsteverschijnselen in de kunst om daarmee oplossingen voor deze schaarste aan te reiken.