Werkgebieden


Activiteiten

Pim van Klink kan ingeschakeld worden voor:

1- Lezingen over kunstbeleid, kunsteconomie, succesformules in de kunst, kunstenaars als ondernemers en specifieke gerelateerde onderwerpen.
2- Workshops hoe kunstenaars/kunstinstellingen een gezonde economische basis aan hun kunstpraktijk kunnen geven.
3- Adviezen aan overheden hoe het kunstbeleid aangepast kan worden aan de veranderende omstandigheden.
4- Strategische analyses van kunstinstellingen met het oog op veranderende marktomstandigheden.
5- Ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen in het licht van bezuinigende overheden.
6- Begeleiding van turnaround processen.
7- Coaching en training van leiders in de kunst.