Cargado por

Voi face orice pentru a slabi. Slăbesc sau nu slăbesc? Aceasta este intrebarea?

Conținutul

  Cornilescu - RevisedUpdate Cei tari să îngăduie pe cei slabi 15 Noi Acare suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile B celor slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine.

  Voi face orice pentru a slabi

  Pavel despre slujba lui 14 În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt T încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini U şi de orice fel de cunoştinţă şi, astfel, sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-I fie o jertfă X bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt. Aşa că, de la Ierusalim şi ţările de primprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos.

  Voi face orice pentru a slabi

  Planurile apostolului 22 Iată ce m-a AE împiedicat de multe ori să vin la voi. Urări de sănătate 16 Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este Voi face orice pentru a slabi a ] a Bisericii din Chencrea AV ; 2 s-o AW primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi, căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie.

  Le mulţumesc nu numai eu, dar şi toate bisericile ieşite dintre neamuri.

  Voi face orice pentru a slabi

  Ei au BA venit la Hristos mai înainte de slava slabire tampa chiar. Spuneţi sănătate celor din casa lui Aristobul.

  Voi face orice pentru a slabi

  Spuneţi sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului. Spuneţi sănătate Persidei preaiubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul.

  Voi face orice pentru a slabi

  Toate bisericile lui Hristos vă trimit Sănătate. Ferirea de dezbinări 17 Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce BD fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o.

  Depărtaţi-vă BE de ei. Mă bucur dar de voi şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele şi proşti în ce priveşte răul.

  Voi face orice pentru a slabi

  Erast BQvistiernicul cetăţii, vă trimite sănătate; tot aşa şi fratele Quartus.